Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
18. listopadu 2019 ..:: Home ::..   Přihlásit se
Prohlášení o soukromí

Naviglio Piccolo se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Naviglio Piccolo a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Naviglio Piccolo souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Naviglio Piccolo shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Naviglio Piccolo také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Naviglio Piccolo automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Naviglio Piccolo využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Naviglio Piccolo.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Naviglio Piccolo, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Naviglio Piccolo nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Naviglio Piccolo doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Naviglio Piccolo. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Naviglio Piccolo nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Naviglio Piccolo a rodinu webů Naviglio Piccolo.

Použití osobních informací

Naviglio Piccolo shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Naviglio Piccolo a k poskytování služeb, o které jste požádali. Naviglio Piccolo také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Naviglio Piccolo a jeho přidružených částí. Naviglio Piccolo vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Naviglio Piccolo neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Naviglio Piccolo Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Naviglio Piccolo může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Naviglio Piccolo a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Naviglio Piccolo nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Naviglio Piccolo udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Naviglio Piccolo za účelem zjištění, jaké služby Naviglio Piccolo jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Naviglio Piccolo, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Naviglio Piccolo prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Naviglio Piccolo nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Naviglio Piccolo a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Naviglio Piccolo nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Naviglio Piccolo používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Naviglio Piccolo nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Naviglio Piccolo, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Naviglio Piccolo nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Naviglio Piccolo zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Naviglio Piccolo uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Naviglio Piccolo vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Naviglio Piccolo nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Naviglio Piccolo na adrese lorenzo.mondin@fastwebnet.it. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


Copyright (c) 2000-20012   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2019 by DotNetNuke Corporation